Här är vinnarna av Hédi Frieds lärarstipendium 2018

 
Från vänster: Helen Persson, Linda Näslund, Hédi Fried, Malin Mattsson Flennegård, Marie Sterling och Gerald Nagler.

Från vänster: Helen Persson, Linda Näslund, Hédi Fried, Malin Mattsson Flennegård, Marie Sterling och Gerald Nagler.

Malin Mattsson Flennegård

Malin Mattsson Flennegård undervisar i svenska och religion med en ingång till Förintelsen via etiska och existentiella dimensioner. Centralt för hennes undervisning är att den bidrar till inlevelseförmåga och därigenom till elevers förståelse för andra människor.

Genom att använda skönlitterära berättelser får hon igång tankar kring demokrati och människovärde samt medvetandegör stereotypa föreställningar om »den andre«.

I sin undervisning lyfter hon fram de positiva värden som ett demokratiskt samhälle står för. Detta tillsammans med en dialogbaserad undervisning gör att hennes arbete är kreativt och nyskapande.

Marie Sterling

Marie Sterling undervisar i religion, historia och svenska, en ämneskombination som hon använder för att arbeta med mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och rasism.

Hon undervisar med utgångspunkt i Förintelsens historia och lyfter utifrån denna fram paralleller till vår samtids antidemokratiska rörelser.

Hon har gjort elev- och studieresor till Polen. Hon undervisar även elevgrupper som anses »svåra« och som inte sällan har tendens till både främlingsfientlighet och rasism.

Linda Näslund och Helen Persson

Linda Näslund och Helen Perssons undervisning är ämnesöverskridande med syftet att på ett långsiktigt och varaktigt sätt förebygga rasism och intolerans. En central utgångspunkt är att det ständigt finns en latent grogrund för uppkomsten av ett »vi och dom«.

Genom att låta eleverna ta del av andra människors historier får eleverna möjlighet att få syn på sig själva och sina egna föreställningar. Via autentiska berättelser får elever möta olika dilemman och diskutera möjliga handlingsalternativ och konsekvenserna av dem.

Det är ett arbete som inspirerat andra kolleger och på det sättet även når ut till elever i flera klassrum.

Malin Mattsson Flennegård, till höger.

Malin Mattsson Flennegård, till höger.

Marie Sterling.

Marie Sterling.

Linda Näslund och Helen Persson.

Linda Näslund och Helen Persson.

Alla bilder är fria att använda och återpublicera. Ange gärna källan Michael A. Frieds stiftelse.