Michael A. Frieds Stiftelse arbetar för att motverka främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Stiftelsen gör detta huvudsakligen genom att premiera pedagoger som arbetar i stiftelsens anda.

Varje år delar stiftelsen ut Hédi Frieds lärarstipendium till pedagoger som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransfrämjande utbildningsinsatser i sitt kontinuerliga arbete. 

Läs mer och nominera en lärare till Hédi Frieds lärarstipendium här.

Stiftelsen grundades den 4 maj 1994 av Hédi Fried med pengar som kommit från försäljning av böckerna ”Skärvor av ett liv” och ”Livet tillbaka”.

Läs mer om Hédi Frieds bibliografi hos Natur & Kultur och Partners in Stories.

hedi.jpg